CO JE MINDIO

MINDIO je unikátní software, který zmapuje aktuální energii, vztahy a dá vám přesné informace o lidech a jejich pracovním prostoru. Najde silná místa a odhalí slabiny vaší kanceláře.

MINDIO přesně popíše, jak má vypadat prostor, v němž se vám i vašim zaměstnancům efektivně pracuje i komunikuje. Výsledek podrobné analýzy MINDIO má přímý dopad na obchodní i personální výsledky ve vaší firmě. Zmapujeme – vyhodnotíme – doporučíme. Tak pracuje MINDIO. Pomocí nejmodernějších technologií a analýz navrhujeme lepší podmínky pro práci, vyšší výkonnost týmu i jeho efektivitu.

MINDIO je určeno každé firmě nebo organizaci, která chce vytvářet pro své zaměstnance atraktivní prostředí umožňující větší angažovanost, spokojenost, kreativitu a produktivitu. Ať už se vaše firma nachází v jakékoliv situaci, MINDIO pomáhá manažerům, tým leaderům, HR specialistům i koučům.

 • Víte, jakou hodnotu mají jednotlivé předměty, oblasti nebo činnosti pro vaše zaměstnance?
 • Chcete data pro to, jak zaměstnance motivovat a odměňovat?
 • Víte, co navozuje nepříjemné napětí? Čemu se lidé ve firmě snaží vyhnout?
 • Jak jednotlivé předměty, oblasti a činnosti přispívají k efektivitě?
 • Jaké jsou reálné a potenciální možnosti týmu?

Zjistěte to! MINDIO.

KOMU JE URČENO

Pracovní prostředí zásadně přispívá k celkové spokojenosti v práci.
Pokud si vážíte svých zaměstnanců, určitě budete chtít, aby váš firemní prostor měl inspirativní atmosféru, ve které se dobře komunikuje a spolupracuje.

MINDIO

 • Pro každou firmu nebo organizaci, která chce vytvářet pro své zaměstnance atraktivní prostředí umožňující větší angažovanost, spokojenost, kreativitu a produktivitu.
 • Nezbytné pro firmu, která chystá přesun do nových prostor.
 • Doporučeno pro firmu před reorganizací a většími změnami v týmu. Následně také vhodné pro analýzu změny a jejího vlivu na tým.
 • Ve firmě, kde je dlouhodobě problematické klima, nespokojenost nebo obtížná komunikace.
 • Pro HR oddělení, management firmy, tým leadery.

Co přináší

Získejte prostřednictvím aplikace MINDIO maximum.
Tvrdá data. Jasná doporučení, co udělat. Zmapujeme stávající situaci ve vaší kanceláři, přesně popíšeme vztahy i slabá místa. Vytvoříme konkrétní MINDIO doporučení:

 • jak prostředí upravit a zlepšit kvalitu života ve vaší firmě
 • jak snížit náklady a do čeho má smysl investovat
 • jak své lidi motivovat a vytvářet ve firmě příjemnou a proaktivní atmosféru
 • jak maximalizovat potenciál jednotlivců i týmu

MINDIO výstupy získáte v přehledných tabulkách. Naši specialisté hovoří jazykem, kterému rozumíte, zohledňují potřeby a fungování firmy, její možnosti a flexibilitu prostoru.

Jak funguje

Přinášíme inovativní přístup v oblasti objasňování individuálního i skupinového myšlení či měření postojů.

Snímače MINDIO jsou postaveny na patentované barvově asociační metodě (Color-Word AssociationTechnique, CWAT). Tato metoda měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná. CWAT je revoluční metoda, která kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, matematiky, sociologie, statistiky a informačních technologií. Tato technika využívá paletu osmi barev a kalibrované soubory slov, které mohou být upraveny, aby daly odpovědi na konkrétní otázky nebo problematiku.

 • Více než půl milionu uživatelů
 • 20 let zkušeností
 • Spolupráce s více než 500 experty na celém světě
 • Aplikována v řadě oblastí, např. lidské zdroje, vzdělávání, sport, výzkum trhu

Nejčastěji kladené otázky o barvově asociační metodě

Reference