Jak připravit tým na změnu

Zuzana Lebedová     |    08. 06. 2018

Při koučování změny nebo týmové spolupráce často využíváme koučovacího modelu zvaného logické úrovně, jehož autorem je Robert Dilts. Jde o velmi účinný nástroj, který strukturuje lidskou osobnost a zároveň i fungování týmu do šesti hierarchických úrovní.

 

Pevný základ, na kterém stojí úspěšné fungování týmu a tedy i firmy, je PROSTŘEDÍ, ve kterém tým funguje: kde, kdy a s kým trávím svůj pracovní čas. Trend je vytvářet prostředí, které je flexibilní, protože flexibilita je hodnota, kterou zaměstnanci maximálně oceňují.

To si dnes již naštěstí uvědomuje celá řada firem a věnuje značné náklady na to, aby zjistila, jak zaměstnanci využívají prostory firmy a jak jim vyhovují.
Prostřednictvím aplikace MINDIO lze získat přesná data o týmovém postoji k prostředí jejich firmy / kanceláře. Implementace diagnostiky MINDIO pro firmu znamená jednorázovou investici s okamžitými výstupy, ze kterých lze těžit v dlouhodobém měřítku a při strategickém plánování změn. Zcela zásadní je MINDIO pro firmy, které plánují refit nebo relokaci: Aplikace MINDIO může celý proces výrazně zefektivnit a ušetřit tak společnosti značné zdroje.