Jak působí vaše firemní prostory na kandidáty

Radka Šlapalová     |    25. 05. 2018

Při pracovním pohovoru se mě kandidáti často ptají, jak vypadají kanceláře, zda se pracuje v open space, nebo uzavřené místnosti a kolik kolegů s nimi bude prostory sdílet. Málokdo se však zeptá, kam je z kanceláře vidět, zda jsou v ní živé květiny, nebo jak jsou vymalované stěny a uspořádané stoly, zda je v kanceláři klimatizace, nebo možnost otevřít okna. A přesto jsou všechny tyto ukazatele pro zaměstnance a jejich spokojenost v práci velmi důležité a často je všichni vědomě či podvědomě vnímají.

 

Jak vypadá firma „zevnitř“

Každý z nás má určitou představu o tom, v jakém prostředí se cítíme dobře a v němž se nám i dobře pracuje. Většinou potřebujeme v práci určitou míru soukromí, pocit bezpečí a přiměřený klid. A když si hledáme nové pracovní místo, určitě nás zajímá, jak firma vypadá „zevnitř“.

 

Prostor vnímáme všemi smysly

Kandidáti jsou na firmu přirozeně zvědaví, protože je to místo, kde by mohli pracovat třeba i několik let. Z mé zkušenosti jsou důležití nejen lidé, se kterými se kandidát setká, ale také to, jak se ve firmě cítí a jak vnímá její prostory a atmosféru. Bude na něj působit již to, jaká je budova zvenku, jestli funguje výtah a zda je v chodbách čisto. Po vstupu do firmy i vzhled recepce a zasedací místnosti, kde probíhá pohovor. Uchazeči často nevidí jen tyto prostory, ale procházejí po chodbách mezi současnými zaměstnanci, často slyší jejich rozhovory a někdy i poradu ve vedlejší místnosti. Možná také zjistí, jaká se u vás vaří káva a jaké obrazy, plakáty či firemní trofeje jsou vidět na stěnách a na poličkách. Vnímají nejen fyzické prostředí, ale také sluchové a vizuální vjemy v daném prostoru, kvalitu osvětlení a vzduchotechniky.

 

První dojem je důležitý

Víte, s jakým pocitem odcházejí kandidáti z vašich zasedacích místností? A jaký vliv to může mít na jejich rozhodnutí, zda pracovní místo ve vaší firmě přijmou?

Po pohovoru, ani během něj, často není prostor požádat kandidáta o zpětnou vazbu na vaši firmu, ale díky aplikaci MINDIO můžete popsat a pojmenovat to, jak se cítí ve firmě vaši zaměstnanci. Pokud najdete místa, která se dají vylepšit, aby se vám ve společnosti pracovalo lépe, můžete tím pozitivně ovlivnit i dojem, jaký z vaší firmy získají kandidáti. Podívejte se na vaše kanceláře očima vašich zaměstnanců, pomůže vám v tom MINDIO a náš tým odborníků.